Öskü község szennyvíztisztításának korszerűsítése


A projekt bemutatása

Kedvezményezett neve:  NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Konzorciumi partner:  Öskü Község Önkormányzata
Projekt címe: Öskü község szennyvíztisztításának korszerűsítése
Támogatás összege: 111 999 960 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 90,000000 %
Projekt azonosító száma:  KEHOP-2.2.2-15-2016-00071
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.12.01.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Öskü település.


A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. Jelen projekt az Öskü központú szennyvízelvezetési agglomeráció (Veszprém megye, Várpalotai kistérség) szennyvíztisztításának megoldására jött létre.

A jelenleg hatályos Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és – tisztítási Megvalósítási Programról szóló többszörösen módosított 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet szerint Öskü Község 2 230 LE terhelésű, fejlesztéssel érintett területként jellemezhető 2015. december 31. kiépítési határidővel. A projekt javasolt műszaki tartalma nem tér el a 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet szerinti besorolástól. A projekt célja a meglévő és üzemelő szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése. A projektet Öskü Község Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani legkésőbb 2018.12.01-ig.

A projekt támogatási összege: 111 999 960 Ft.
o Tervező: „BESZT” Beruházó- Szolgáltató- Tervező Kft.


Projektrendezvények


Feltöltés alatt.