Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Általános iskolai beiratkozás

Populáris hír

2024. április 18. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra 2024. április 19. (péntek) 8.00 - 19.00 óra

HIRDETMÉNY


A Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolákba történő beíratásról. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (2) és 50. § (7) bekezdésében, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdésében, továbbá a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 7. §-ában foglaltak alapján értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beíratás időpontja:


2024. április 18. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra
2024. április 19. (péntek) 8.00 - 19.00 óra


A tankötelezettsége teljesítését 2024. szeptember 1-től megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye - ennek hiányában tartózkodási helye - szerint kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya),
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek TAJ-kártyája,
- a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa.
A felvételi kérelem – a beiratkozás egyszerűsítése érdekében - előzetesen benyújtható a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés szülői felületén (BÁI) (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül is.
A KRÉTA rendszer működéséről az iskolák honlapjain találhatnak tájékoztatást. Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyesen történő bemutatása továbbra is szükséges.
A felvételről az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül - jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az
iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek kötelező felvételt biztosító körzetes iskoláját a https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index keresőfelületen vagy a Veszprémi Tankerületi Központ honlapján (https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-20242025-tanev) találják meg.
Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából a 2011. évi CXC. törvény 91. § (2) szerint be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.


Veszprém, 2024. március 14.

 

Borítóképünk illusztráció!

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!