Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Óvodavezető munkakör Öskü

Populáris hír

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8191 Öskü, Szabadság tér 2.

Öskü Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde


Óvodavezető
beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022.08.01.-2027.07.31.-ig szól.


A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8191 Öskü, Szabadság tér 2.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
ellátja a jogszabályokban meghatározott óvodavezetői feladatokat, felel az óvoda
szakszerű és törvényes működéséért, takarékos gazdálkodásáért, gyakorolja a
munkáltatói jogokat beosztottjai felett.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
• Főiskola, szakirányú végzettség,
• legalább 5 év vezetői gyakorlat
• büntetlen előélet
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
• Cselekvőképesség
• Magyar állampolgárság,


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• előnyt jelent a logopédus, fejlesztőpedagógus végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázó szakmai önéletrajzát, erkölcsi bizonyítványt, oklevél másolatát.
• Az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket.
• Adatvédelmi nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat
megtárgyalását


A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 6.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czaltik Éva nyújt, a 0688/588560 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Öskü Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8191 Öskü, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö-640-1/2022 , valamint
a beosztás megnevezését: óvodavezető.
• Személyesen: Ángyán Tamás, Veszprém megye, 8191 Öskü, Szabadság tér 1. 


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázat elbírálási határideje a beadási határidőt követő első képviselő-testületi ülés.


A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 15.

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!