Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Tasner Antal Általános Iskola

Oktatási intézmény

Az intézmény múltja

Az iskola története az ev. iskolában kezdődik, melyet 1718 körül alapítottak, s első mesterük Záchor Mártonvolt. A következő oskolamester Meibrodszki Teofil lett, majd Tománovics József személyében katolikus mester érkezett a faluba. 1928-tól két tanítós lett az iskola, ezen az álláshelyen működött id. Javornitzky Ervin a későbbi igazgató, majd Kristóf Albert és Kristóf Albertné. Az állami általános iskola első igazgatójaid. Javornitzky Ervin lett, majd az ő lemondása után Tóth Sándor lett a megbízott igazgató. Őt Balassa Benő, később ifj. Javornitzky Ervin követte 1980-ig. Majd Schenk Róbertné vezette az iskolát nyugdíjba vonulásáig. Magyar – ének-zene szakos, tanári végzettséggel kezdte munkáját. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem pedagógia szakán szerzett diplomát. Közoktatás-vezetői szakvizsgája segíti abban, hogy magas szinten irányítsa az intézményt. Vezetése alatt az iskola számos pedagógiai innováció kezdeményezője, kipróbálója volt. 2008-tól a megbízott igazgató Bódayné Koronczai Judit.

Infrastruktúra

Iskolánk egy 2300 fős község oktatási-nevelési intézménye. A szülők jelentős része ingázik munkahelye és a lakóhelye között. Sokan munkanélküliek. A nehéz körülmények ellenére elmondhatjuk, hogy segítőkész, gondos nevelőtársakra találtunk bennük. Aktív Szülői Munkaközösségünk sokat segít a szabadidő szervezésében, a tárgyi feltételek bővítésében. 1988-ban költöztünk az új, nyolc tantermes iskolaépületben. A közel 20 év alatt otthonossá, széppé varázsoltuk. Pályázati pénzeszközökkel egészítettük ki forrásainkat, így modern 15 géppel üzemelő számítástechnikai szaktantermünk van. Jól felszerelt természettudományi előadóval, tornateremmel, szabadtéri sportpályával, játszótérrel rendelkezünk.

 • 7729 kötetes könyvtárunk van.
 • Tárgyi eszközeink segítik színvonalas munkánkat.
 • Saját főzőkonyhánkban 230 fő étkezhet. Alkalmazottak száma: 4 fő.
 • Tíz évvel ezelőtt 1995/96-.ban 237, jelenleg 2006/07-es tanévben 175 tanuló jár iskolánkba.
 • Tehát a gyermeklétszám csökkenés intézményünket is 26 %-kal érinti. Így a fenntartó és az intézmény közösen keresi a kistérségi feladatellátásban rejlő lehetőségeket.

Munkatársaink

TANÁRAINK
Név Végzettség Beosztás
Bódayné Koronczai Judit fizika-technika szakos tanár igazgató, fizika-természetismeret tanár 
Schenk Beatrix tanító igazgatóhelyettes, tanító
 
Bábosné Forgács Judit tanító, magyar nyelv és irodalom szakkollégium tanító,
3. oszt. osztályfőnöke
Berhidai Edina matematika-informatika szakos tanár matematika-informatika tanár
Biró Erika tanító, rajz szakkollégium, német-rajz-mozgóképkultúra és médiaismeret szakos tanár, gyermekvédelem munkaközösségvezető, német-rajz-etika tanár, tanító, pályaválasztási felelős,
8. oszt. osztályfőnöke
Csóka Andrea technika szakos tanár,
népi játék és kismesterség oktató
technika tanár,
7. oszt. osztályfőnöke
Dukai Zsuzsanna tanító, fejlesztő pedagógus fejlesztő pedagógus
Harnos Lászlóné tanító tanító, 
2. oszt. osztályfőnöke
Kövesháziné Orbán Mariann angol nyelv-etika szakos tanár angol nyelv-etika tanár,
Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus
László Ágnes tanító, gyógytestnevelés tanító, gyógytestnevelő,
1. oszt. osztályfőnöke
Lengyel Istvánné tanító tanító, 
4. oszt. osztályfőnöke
Nagy Szimonetta tanító, matematika műveltségterület tanító
Pék-Torma Angelika német nyelv tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár magyar nyelv és irodalom tanár, 
5. oszt. osztályfőnöke
Reindl Anikó matematika-kémia-informatika szakos tanár munkaközösségvezető, matematika-kémia- informatika tanár
Sandáné Szabó Bernadett tanító, környezetismeret szakkollégium tanító
Straub Irén Eszter testnevelés szakos tanár,  testnevelés középiskolai tanár, kézilabda edző testnevelő tanár, 
6. oszt. osztályfőnöke
Szilas Margit biológia szakos tanár biológia tanár
Weinhoffer Csaba történelem-földrajz szakos tanár történelem-földrajz tanár
Wittmanné Vogel Klára népművelés-ének-zene szakos tanár ének-zene tanár

TECHNIKAI DOLGOZÓK

Név Beosztás
Új Renáta gazdasági ügyintéző, iskolatitkár,
Nagy Róbertné pedagógiai aszisztens, iskolatitkár
Mits Krisztina gyógypedagógiai aszisztens
Horváth Éva takarító
Orosz Andrea takarító
Gáspár Ferenc karbantartó

Szakmai tevékenység

Kistelepülési általános iskola lévén intézményünk az alapoktatás színtere. Gazdag fakultáció, és szakköri kínálatból választhatnak tanulóink.

Választható tantárgyak, fakultációk

 • csecsemőgondozás
 • számítástechnika
 • környezetvédelem
 • dráma
 • tanulásmódszertan

SZAKKÖRÖK, SPORT FOGLALKOZÁSOK

 • Foci alsótagozatosoknak
 • Foci felsőtagozatosoknak
 • Kézilabda
 • Technika szakkör
 • Énekkar
 • Informatika szakkör
 • Angol szakkör
 • Német szakkör
 • Matematika szakkör
 • Bábszakkör
 • Tanulni jó!

Ezen tanórán kívüli tevékenységek azok, amelyek az intézmény sajátos arculatát megjelenítik. Kihelyezett zeneiskola működik, furulya, zongora, hegedű tanszékkel.

Hagyományaink gazdag rendszere segíti a partnerközpontú működést. (karácsonyi hangverseny, Tasner-nap, SzM-bál, sportrendezvények). Matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakat nívó csoportos bontásban tanítjuk, azokban az osztályokban, ahol az összetétel és a létszám szükségessé teszi ezt. Tanulóink többsége választhatott az angol- és német nyelv közül.

Mérés, értékelés, vizsga

25 éve rendszeresen végzünk felmérést átfogó jelleggel, s a mérés eredményeit felhasználjuk további munkánkban, mind az oktatás, mind a nevelés területén. 20 éve bevezettük a József Attila Tudományegyetem által kidolgozott vizsgarendszert. Nagy jelentősége van ennek abban, hogy tanulóink megszilárdított tudás birtokában kezdik meg tanulmányaikat a középiskolában. Kistelepülés lévén különösen nagy gondot fordítunk a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra.

Pályázati pénzből komplex programot terveztünk a hátrányos helyzetű tanulóinknak (magyar nyelv és irodalom, matematika, személyiség fejlesztés):
 • Differenciáltan, egyénre szabottan fejlesztjük gyermekeink személyiségét, alakítjuk azokat az alapkészségeket olvasásban, beszédben, helyesírásban, fogalmazásban, viselkedésben, mozgásban, az idegen nyelv és minden tantárgy oktatásában, amelyek nélkülözhetetlenek az önálló életvitel megszervezésében.
 • Felvállaltuk az SNI-s gyerekek egyéni program szerinti fejlesztését.
  A gyógypedagógus, ill. gyógytornász irányítja a fejlesztő munkát.

Tantestületi innováció

Intézményünkben gyermekközpontú nevelő-oktató munka folyik, melynek záloga a magasan kvalifikált tantestület. 19 fős tantestületünkből ketten egyetemet végeztek, hat nevelőnek van második szakképesítése és három nevelő tett közoktatás-vezetői szakvizsgát. Egy pedagógus az országos szakértői listán is szerepel.

Minőségfejlesztés

2000-ben elkezdtük minőségfejlesztési munkánkat a COMENIUS I-II.modell alapján. Mára minőségcéljaink megvalósulását biztosítja a számos területre kidolgozott folyamatábra, mely a felelősségek és hatáskörök, sikerkritériumok meghatározásával a várható eredményeket is garantálják.

Eredmények

 • Megyei Atlétika négy próba 3. helyezés
 • Megyei Kosárlabda bajnokság (fiú, lány): 2. helyezés (ötször), 3. helyezés (egyszer)
 • Megyei Labdarúgó bajnokság 4. helyezés
 • Megyei Karate bajnokság 2. helyezés, 3. helyezés
 • Megyei Népdaléneklési verseny 1. helyezés (kétszer): 1995, 2000
 • Országos rajzpályázat 3. helyezés
 • Nemzetközi rajzpályázat- közönségdíj
 • Megyei matematika verseny 2.helyezés
 • Megyei helyesírási verseny 3.helyezés
 • Országos szavalóverseny: 1.helyezés, 3. helyezés, 4. helyezés
 • Országos népdaléneklési verseny különdíj

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!