Nincs megjeleníthető tartalom

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Tasner Antal Általános Iskola

Oktatási intézmény

Az intézmény múltja

Az iskola története az ev. iskolában kezdődik, melyet 1718 körül alapítottak, s első mesterük Záchor Mártonvolt. A következő oskolamester Meibrodszki Teofil lett, majd Tománovics József személyében katolikus mester érkezett a faluba. 1928-tól két tanítós lett az iskola, ezen az álláshelyen működött id. Javornitzky Ervin a későbbi igazgató, majd Kristóf Albert és Kristóf Albertné. Az állami általános iskola első igazgatójaid. Javornitzky Ervin lett, majd az ő lemondása után Tóth Sándor lett a megbízott igazgató. Őt Balassa Benő, később ifj. Javornitzky Ervin követte 1980-ig. Majd Schenk Róbertné vezette az iskolát nyugdíjba vonulásáig. Magyar – ének-zene szakos, tanári végzettséggel kezdte munkáját. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem pedagógia szakán szerzett diplomát. Közoktatás-vezetői szakvizsgája segíti abban, hogy magas szinten irányítsa az intézményt. Vezetése alatt az iskola számos pedagógiai innováció kezdeményezője, kipróbálója volt. 2008-tól a megbízott igazgató Bódayné Koronczai Judit.

Infrastruktúra

Iskolánk egy 2300 fős község oktatási-nevelési intézménye. A szülők jelentős része ingázik munkahelye és a lakóhelye között. Sokan munkanélküliek. A nehéz körülmények ellenére elmondhatjuk, hogy segítőkész, gondos nevelőtársakra találtunk bennük. Aktív Szülői Munkaközösségünk sokat segít a szabadidő szervezésében, a tárgyi feltételek bővítésében. 1988-ban költöztünk az új, nyolc tantermes iskolaépületben. A közel 20 év alatt otthonossá, széppé varázsoltuk. Pályázati pénzeszközökkel egészítettük ki forrásainkat, így modern 15 géppel üzemelő számítástechnikai szaktantermünk van. Jól felszerelt természettudományi előadóval, tornateremmel, szabadtéri sportpályával, játszótérrel rendelkezünk.

 • 7729 kötetes könyvtárunk van.
 • Tárgyi eszközeink segítik színvonalas munkánkat.
 • Saját főzőkonyhánkban 230 fő étkezhet. Alkalmazottak száma: 4 fő.
 • Tíz évvel ezelőtt 1995/96-.ban 237, jelenleg 2006/07-es tanévben 175 tanuló jár iskolánkba.
 • Tehát a gyermeklétszám csökkenés intézményünket is 26 %-kal érinti. Így a fenntartó és az intézmény közösen keresi a kistérségi feladatellátásban rejlő lehetőségeket.

Munkatársaink

Osztályfőnökök:

 • 1.o. Gyöngy Veronika
 • 2.o. Harnos Lászlóné
 • 3.o. Várnagyné Rieger Éva
 • 4.o. Tóthné Váli Orsolya
 • 5.o. Bódayné Koronczai Judit
 • 6.o. Biró Erika
 • 7.o. Reindl Anikó
 • 8.o. Bangó Mónika

További pedagógusok:

 • Dudás János
 • Farkas Andorné
 • László Ágnes
 • Mátrai Balázsné
 • Nagyné Futó Rita
 • Sándor Bernadett
 • Szűcs Róbert
 • Tóth-Forgács Judit
 • Vőneki Judit
 • Bilku Rolandné

1,5 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő iskolatitkár, 1 fő gazdasági ügyintéző, 3 fő takarító és 1 fő karbantartó segíti munkánkat.

Szakmai tevékenység

Kistelepülési általános iskola lévén intézményünk az alapoktatás színtere. Gazdag fakultáció, és szakköri kínálatból választhatnak tanulóink.

Választható tantárgyak, fakultációk

 • csecsemőgondozás
 • számítástechnika
 • környezetvédelem
 • dráma
 • tanulásmódszertan

Szakkörök, szabadidős tevékenységek

 • ügyes kezek
 • népi tánc
 • társas tánc
 • helytörténet
 • báb
 • énekkar

Ezen tanórán kívüli tevékenységek azok, amelyek az intézmény sajátos arculatát megjelenítik. Kihelyezett zeneiskola működik, furulya, zongora, hegedő tanszékkel.

Hagyományaink gazdag rendszere segíti a partnerközpontú működést. (karácsonyi hangverseny, Tasner-nap, SzM-bál, sportrendezvények). Matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakat nívó csoportos bontásban tanítjuk, azokban az osztályokban, ahol az összetétel és a létszám szükségessé teszi ezt. Tanulóink többsége választhatott az angol- és német nyelv közül.

Mérés, értékelés, vizsga

25 éve rendszeresen végzünk felmérést átfogó jelleggel, s a mérés eredményeit felhasználjuk további munkánkban, mind az oktatás, mind a nevelés területén. 20 éve bevezettük a József Attila Tudományegyetem által kidolgozott vizsgarendszert. Nagy jelentősége van ennek abban, hogy tanulóink megszilárdított tudás birtokában kezdik meg tanulmányaikat a középiskolában. Kistelepülés lévén különösen nagy gondot fordítunk a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra.

Pályázati pénzből komplex programot terveztünk a hátrányos helyzetű tanulóinknak (magyar nyelv és irodalom, matematika, személyiség fejlesztés):
 • Differenciáltan, egyénre szabottan fejlesztjük gyermekeink személyiségét, alakítjuk azokat az alapkészségeket olvasásban, beszédben, helyesírásban, fogalmazásban, viselkedésben, mozgásban, az idegen nyelv és minden tantárgy oktatásában, amelyek nélkülözhetetlenek az önálló életvitel megszervezésében.
 • Felvállaltuk az SNI-s gyerekek egyéni program szerinti fejlesztését.
  A gyógypedagógus, ill. gyógytornász irányítja a fejlesztő munkát.

Tantestületi innováció

Intézményünkben gyermekközpontú nevelő-oktató munka folyik, melynek záloga a magasan kvalifikált tantestület. 19 fős tantestületünkből ketten egyetemet végeztek, hat nevelőnek van második szakképesítése és három nevelő tett közoktatás-vezetői szakvizsgát. Egy pedagógus az országos szakértői listán is szerepel.

Minőségfejlesztés

2000-ben elkezdtük minőségfejlesztési munkánkat a COMENIUS I-II.modell alapján. Mára minőségcéljaink megvalósulását biztosítja a számos területre kidolgozott folyamatábra, mely a felelősségek és hatáskörök, sikerkritériumok meghatározásával a várható eredményeket is garantálják.

Eredmények

 • Megyei Atlétika négy próba 3. helyezés
 • Megyei Kosárlabda bajnokság (fiú, lány): 2. helyezés (ötször), 3. helyezés (egyszer)
 • Megyei Labdarúgó bajnokság 4. helyezés
 • Megyei Karate bajnokság 2. helyezés, 3. helyezés
 • Megyei Népdaléneklési verseny 1. helyezés (kétszer): 1995, 2000
 • Országos rajzpályázat 3. helyezés
 • Nemzetközi rajzpályázat- közönségdíj
 • Megyei matematika verseny 2.helyezés
 • Megyei helyesírási verseny 3.helyezés
 • Országos szavalóverseny: 1.helyezés, 3. helyezés, 4. helyezés
 • Országos népdaléneklési verseny különdíj