Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Tasner Antal Általános Iskola

Oktatási intézmény

Az intézmény múltja

Az iskola története az evangélikus iskolában kezdődött, melyet 1718 körül alapítottak, s első az első okolamester Záchor Mártonvolt. A következő oskolamester Meibrodszki Teofil lett, majd Tománovics József személyében katolikus mester érkezett a faluba. 1928-tól két tanítós lett az iskola, ezen az álláshelyen működött id. Javornitzky Ervin a későbbi igazgató, majd Kristóf Albert és Kristóf Albertné. Az állami általános iskola első igazgatójaid. Javornitzky Ervin lett, majd az ő lemondása után Tóth Sándor lett a megbízott igazgató. Őt Balassa Benő, később ifj. Javornitzky Ervin követte 1980-ig.

Ez után Schenk Róbertné vezette az iskolát nyugdíjba vonulásáig. Magyar – ének-zene szakos, tanári végzettséggel kezdte munkáját. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem pedagógia szakán szerzett diplomát. Vezetése alatt az iskola számos pedagógiai innováció kezdeményezője, kipróbálója volt. 

2008-tól a megbízott, majd kinevezettintézményvezető BódaynéKoronczai Judit. Eddigi intézményvezetői évei alatt több uniós pályázat nyertese lett az intézmény. Innovatív személyiségének köszönhetően a kollégái is részt vesznek és nyernek kisebb pályázatokon, mellyel a tanulók életét és az oktatás színvonalát emelik.

Infrastruktúra

Iskolánk egymajdnem  2300 fős község oktatási-nevelési intézménye. A szülők jelentős része ingázik munkahelye és a lakóhelye között. Elmondhatjuk, hogy segítőkész, gondos nevelőtársakra találtunk bennük. Az elmúlt években megfigyelhető, hogy egyre több a letelepedő fiatal a községben. Aktív Szülői Munkaközösségünk sokat segít a szabadidő szervezésében, a tárgyi feltételek bővítésében. 

1988-tól működik az intézmény a jelenlegi épületben. 2018-ban új szigetelésen, fűtéskorszerűsítésen, tetőszigetelésen esett át, valamint napelemparkkal gazdagodott az épület. Szintén pályázatnak köszönhetően a természettudományos előadó, a biológiai és a rajz szaktanterem, valamint a testnevelés öltözők megújultak, a földszinten akadálymentesített mosdó lett kialakítva. Modern 15 géppel üzemelő számítástechnikai szaktantermünk van. Jól felszerelt tornateremmel, szabadtéri sportpályával, és két játszótérrel rendelkezünk. 2016-tól iskolakertet művelünk. Egy pályázati projektnek köszönhetően sószobával, fedett kerékpártárolóval, magaságyásokkal gazdagodtunk. Minden alsós tantermünk, valamint valamennyi szaktanterem rendelkezik interaktív táblával, egy tanteremben interaktív panel állt az oktatás szolgálatába.

Tárgyi eszközeink segítik színvonalas munkánkat. Jól felszerelt, és a 21.század kihívásainak megfelel intézményünk. Folyamatosan keressük azokat a pályázati lehetőségeket, melyeknek köszönhetően bővül eszköztárunk.

Szakos ellátottságunk 100%. Elhivatott, innovatív pedagógusok személyiségközpontú szemlélettel tanítják diákjainkat. Valljuk, hogy mindenki tehetséges valamiben.

Jelenleg 156 diákunk van. Így minden évfolyamon egy osztályban és kis létszámban tanulnak gyermekeink. Egyre többen érkeznek a környező településekről: Hajmáskér, Pétfürdő, Várpalota, Veszprém. Évek óta felkészülten várjuk inkluzív nevelésre készen diákjainkat.

Munkatársaink

TANÁRAINK

Név

Végzettség

Beosztás

BódaynéKoronczai Judit

fizika-technika szakos tanár, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga,

mesterpedagógus

intézményvezető, fizika-természetismeret tanár 

 

Bábosné Forgács Judit

tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület,

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga,

pedagógus II.

intézményvezető-helyettes,

tanító,

ökoiskolai koordinátor

Biró Erika

tanító, rajz szakkollégium, német-rajz-mozgóképkultúra és médiaismeret szakos tanár, gyermekvédelem,

pedagógus II.

munkaközösségvezető, német-rajz-etika tanár, tanító,

pályaválasztási felelős,
 

Borda Zsanett

okleveles ember és társadalom műveltségterületi tanár, magyar tanár,
pedagógus I.

magyar nyelv és irodalom tanár

Csóka Andrea

technika és etikaszakos tanár,
népi játék és kismesterség oktató,

pedagógus I.

technika tanár,
8. oszt. osztályfőnöke

tanulószobai nevelő

Csombó Rita

Magyar nyelv és irodalom tanár, tanító

pedagógus I.
Informatikus könyvtáros-magyar szakos tanár

Donát Máté Bálint

testnevelő-edző

gyakornok

testnevelés tanár

Dr. Kovácsné Papp Szilvia
Anikó

Magyar nyelv és irodalom tanár 

pedagógus I.
Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,
nyelv és beszédfejlesztő pedagógus

Kövesháziné Orbán Mariann

angol nyelv-etika szakos tanár,

pedagógus II.

angol nyelv-etika tanár,

7. osztály osztályfőnöke
Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus

László Ágnes

tanító, gyógytestnevelés,

pedagógus II.

tanító, gyógytestnevelő,
4. oszt. osztályfőnöke

Lengyel Istvánné

tanító,

romológia szakos bölcsész,

pedagógus I.

tanító, 
3. oszt. osztályfőnöke

Nagy Szimonetta (GYED)

tanító, matematika műveltségterület,

fejlesztőpedagógus,

pedagógus I.

tanító,

2. osztály osztályfőnöke

matematika tanár,

fejlesztőpedagógus

Rácz Nóra

tanító

angol nyelv műveltségterület

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

finnugor nyelvészet szakos bölcsész

pedagógus I.

tanító

Reindl Anikó

matematika-kémia-informatika szakos tanár,

pedagógus II.

6. osztály osztályfőnöke

munkaközösségvezető, matematika-kémia- informatika tanár

Sandáné Szabó Bernadett

tanító, környezetismeret műveltségterület,

pedagógus II.

tanító,

1.osztály osztályfőnöke

Szilas Margit

biológia szakos tanár,

pedagógus I.

biológia tanár

Takácsné Sándor Andrea

(GYED)

tanító

ember és társadalom műveltségi terület

pedagógus I.

tanító

Weinhoffer Csaba

történelem-földrajz szakos tanár,

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga,

pedagógus II.

történelem-földrajz tanár

5. osztály osztályfőnöke

Vikol István Oszkár

népművelés-ének-zene szakos tanár,

pedagógus I.

ének-zene tanár

TECHNIKAI DOLGOZÓK

Név

Beosztás

Új Renáta

gazdasági ügyintéző, iskolatitkár,

Nagy Róbertné

pedagógiai asszisztens, iskolatitkár

Mits Krisztina

gyógypedagógiai aszisztens

Gáspár Ferencné

takarító

Orosz Andrea

takarító

Gáspár Ferenc

karbantartó

 

Kistelepülési általános iskola lévén intézményünk az alapoktatás színtere. Gazdag szakköri és sportfoglalkozás kínálatból választhatnak tanulóink:Szakmai tevékenység

  • Technika szakkör
  • Énekkar
  • Informatika szakkör
  • Angol szakkör
  • Foci
  • Kézilabda /kézilabda szövetséggel kötött együttműködési szerződéssel/
  • Kosárlabda
  • Birkózás

Ezen tanórán kívüli tevékenységek azok, amelyek az intézmény sajátos arculatát megjelenítik. 

Kihelyezett zeneiskola működik, furulya, zongora tanszékkel.

Hagyományaink gazdag rendszere segíti a partnerközpontú együttműködést a művelődési házzal és a szülői munkaközösséggel, valamint a civil szervezetekkel (gyümölcsnap, farsang, Mikulás, karácsonyi hangverseny, Tasner-nap, sportrendezvények, a falu rendezvényei). Az idegen nyelvet és az informatikát, technikát csoportbontásban, kis létszámban tanítjuk.  Tanulóink választhatnak az angol- és német nyelv közül.

Mérés, értékelés, vizsga

2021/22. tanévtől minden párhuzamos évfolyamon szövegértés, szövegalkotás, nyelvtan és helyesírás, matematika tantárgyakból tavaszi mérést vezetünk be, melyet súlyozottan értékelünk.

Minden tanévben részt veszünk az országos idegennyelvi mérésen, ahol tanulóink kiemelkedően teljesítenek.

Az országos kompetenciamérésen az elmúlt években az országos átlag felett teljesítenek tanulóink.

Évtizedekkel ezelőtt bevezettük a József Attila Tudományegyetem által kidolgozott vizsgarendszert, így 8. osztály végén tanulóink matematika, magyar irodalom, történelem és egy választott tantárgyból számot adnak tudásukról. Nagy jelentősége van ennek abban, hogy tanulóink megszilárdított tudás birtokában kezdik meg tanulmányaikat a középiskolában. 

Kistelepülés lévén különösen nagy gondot fordítunk a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra.

Differenciáltan, egyénre szabottan fejlesztjük gyermekeink személyiségét, alakítjuk azokat az alapkészségeket olvasásban, beszédben, helyesírásban, fogalmazásban, viselkedésben, mozgásban, az idegen nyelv és minden tantárgy oktatásában, amelyek nélkülözhetetlenek az önálló életvitel megszervezésében.

Tehetséges tanulóinkat csapat és egyéni versenyekre, vetélkedőkre készítjük fel és gyakran érünk el kimagasló eredményeket.

Felvállaltuk a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését és oktatását, melyet utazó gyógypedagógusok támogatásával valósítunk meg. Gyógypedagógiai asszisztensünk tanórákon és kiscsoportos foglalkozások keretében segíti az egyéni bánásmódot igényló tanulókat.

Gyógytestnevelőnk az iskolaorvossal konzultálva különórák keretében látja el tanulóinkat.

Tantestületi innováció

Intézményünkben gyermekközpontú nevelő-oktató munka folyik, melynek záloga a magasan kvalifikált tantestület. 17 fős tantestületünkből ketten egyetemet végeztek, tizenkettő nevelőnek van második szakképesítése és három nevelő tett közoktatás-vezetői szakvizsgát. Egy pedagógus az országos szakértői listán is szerepel, mesterpedagógus.

Eredmények

Az aktuális munkánkról és eredményeinkről az iskola honlapján és facebook oldalán tájékozódhat.

http://tasner-osku.sulinet.hu/

https://www.facebook.com/Tasner-Antal-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-347742888651239

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!