Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Szociális célú tűzifa támogatás

Közszolgálati hír

A kérelmeket 2023. szeptember 25-től - 2023. október 20. napjáig az lehet benyújtani

Felhívás

Szociális célú tűzifa támogatásra

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az idei évben is lehetőségünk van a szociális célú tűzifa támogatás nyújtására.

 

Öskü Község Önkormányzat Képviselő–testületének 12/2023.(IX.7.) önkormányzati rendelete szabályozza a szociális tűzifa támogatás igénybevételének feltételeit.

 

Ezen rendelet célja:

 

Az Öskü Község területén állandó lakcímen vagy tartózkodási helyen életvitelszerűen lakó, szociálisan rászoruló lakosok támogatása.  A természetben nyújtott szociális ellátást, mint egyszeri, vissza nem térítendő tűzifa juttatás feltételeit a fent említett rendelet szabályozza.

 

A támogatás feltételei

 

Szociálisan rászoruló személyek, akiknél:

-a közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 450%-át (128.250,-Ft)

-egyszemélyes háztartás esetén a 550 %-át (156.750,-Ft)

valamint a háztartás egyik tagjának sincs vagyona

Háztartás: Egy lakásban együtt lakó és ott bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Előnyt élvez:

a, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:

  • aktív korúak ellátására,
  • időskorúak járadékára,
  • települési lakásfenntartási támogatásra jogosult személy

b, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő.

Nem jogosult támogatásra

 

  • aki erdőtulajdonos, erdőgazdálkodó vagy fakitermelést végzett az elmúlt 2 évben
  • az ingatlan tűzifával nem fűthető, valamint nem lakik benne életvitelszerűen senki

Ugyanazon lakott ingatlanra, csak egy támogatás állapítható meg, függetlenül a háztartások számától.

 

A kérelmeket 2023. szeptember 25-től - 2023. október 20. napjáig az Ösküi Község Önkormányzatához, a szociális ügyintézőhöz lehet benyújtani ügyfélfogadási időben. (Tel: 88/588-560/106-os mellék)

 

A támogatás elbírálásáról a polgármester dönt a beérkezett kérelmek összesítése alapján, 2023. november 20. napjáig.

 

A kérelem igényléséhez szükséges nyomtatványt és további információkat a szociális ügyintézőtől (tel: 88/588-560/106-os mellék) lehet kérni, valamint Öskü honlapján (https://osku.hu) is tudnak tájékozódni.

 

Öskü, 2023. szeptember 22.

Ángyán Tamás

polgármester

 

Borítóképünk illusztráció!

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!