Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Pályázati felhívás civil szervezetek részére

Közszolgálati hír

Öskü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az ösküi székhellyel rendelkező civil szervezetek részére.

Öskü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 11/2017. (IX..22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot ír ki az ösküi székhellyel rendelkező civil szervezetek részére.

 

- A pályázat célja: támogatni különösen a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális ellátás, továbbá a természeti és épített környezet megóvása, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a közbiztonság javítása, a művészetek és a hagyományápolás, valamint a sport terén végzett tevékenységet.

 

- A rendelkezésre álló keretösszeg: 1.000.000,-Ft

 

- Finanszírozás módja: a döntést követően a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a Rendelet 9. §-ának megfelelően.

 

- Pályázók köre, pályázati feltételek: Önkormányzati támogatásban csak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény alapján jogképességgel rendelkező, legalább a támogatás benyújtását megelőző évben már nyilvántartásba vett és tényleges tevékenységet folytató olyan civil szervezet részesíthető, amely

a) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,

b) ösküi székhellyel rendelkezik,

c) a tevékenységét ténylegesen Öskün folytatja.

 

- Az elbírálás során előnyt jelent, ha a rendezvény, a program, a pályázat

a) együttműködésben, civil összefogás keretében valósul meg;

b) település lakosságát széles körben érinti;

c) településünk hírnevét, ismertségét növeli;

d) hagyományteremtő céllal kerül megrendezésre;

e) a feladat ellátásával tehermentesíti a kulturális feladatokra előirányzott költségvetési keretet.

A kérelmezőnek a támogatás igénylése előtt regisztrálnia kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisba. 

 

- Pályázati dokumentáció benyújtásának határideje, helye és módja:

A támogatási kérelmet egy példányban 2023. május 31-ig kell a Rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon, az ott megjelölt mellékletekkel és a 2. melléklet szerinti nyilatkozatokkal együtt Öskü Község Polgármesteréhez címezve, ajánlott küldeményként postára adni, vagy az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjénél személyesen benyújtani.

 

- Az elbírálás határideje: 2023. június 30.

 

- Az eredményről történő értesítés módja: A pályázatok támogatásáról Öskü Község Polgármestere dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire. A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül - a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról. A döntését nem indokolja, és azzal kapcsolatos kifogást nem fogad el.

 

 

 

Öskü, 2023. április 30.

 

 

Ángyán Tamás
polgármester

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!