Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Határszemle és parlagfű helyszíni ellenőrzés

Közszolgálati hír

Kezdés: 2021. 07. 12.
Befejezés: 2021. 10. 15.

Időpontok

Kezdés: 2021. 07. 12.
Befejezés: 2021. 10. 15.

Hivatkozás

Tájékoztató a 2021. évi határszemle ellenőrzések végrehajtásáról.

Az Agrárminisztérium (AM) felhívja az ingatlantulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra, hogy az AM Földügyi és Térinformatikai Főosztálya elrendelte a 2019. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását.

A határszemle ellenőrzéseket az ingatlanügyi hatóság (Balatonfüredi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya) hajtja végre. A határszemlén a járási hivatal elsősorban a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban: Tfvt.) 5. § (1)- (4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi. Ennek megfelelően a földhivatali osztály meghatározott ellenőrzési kötelezettsége keretében, a település külterületén határszemlét tart 2021. július 12. – 2021. október 15. napjáig terjedő időszakban.

Ezen feladattal kapcsolatban a legszükségesebb ismeretek az alábbiak:

  • a földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség) (Tfvt. 5.§ (1))
  • szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani (Tfvt. 5.§ (2))
  • ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni. (ideiglenes hasznosítás) (Tfvt. 5.§ (3))
  • a földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon (pl.: zártkerti művelés alól kivett terület) a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás) (Tfvt. 5.§ (4))

A fent előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli. A földvédelmi bírság kiszabásával egyidejűleg az ingatlanügyi hatóság elrendeli a hasznosítási kötelezettség végrehajtását, melyet az állami adóhatóság foganatosít.

Agrártámogatást igénylők részére hangsúlyozandó, hogy az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet értelmében a támogatás szempontjából ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor támogathatók, ha mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn a terület nagymértékű, súlyos lágyszárú, illetve maradandó fás szárú gyomosodása. Vagyis az FM rendeletben előírt követelmény és a Tfvt. szerinti hasznosítási kötelezettség összhangban van.

A határszemle ellenőrzések – a hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése mellett – kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is.

További információ: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/kereses#category=all&search=határszemle+veszprém

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!