Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Közművelődési munkatárs

Populáris hír

Telefon

Cím

Öskü Község Önkormányzata pályázatot hirdet

Öskü Község Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közművelődési munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8191 Öskü, Mecset utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A községi önkormányzat közigazgatási területén a kulturális, közművelődési feladatok ellátása, szervezése, közösségi tér működtetése. Ifjúsági, művészeti rendezvények kezdeményezése, szervezése, lebonyolítása. Fiatalokkal végzett közösségépítő munka, az ifjúság önszerveződésének elősegítése. Kapcsolattartás társintézményekkel, közoktatási intézményekkel, ifjúsági közösségekkel, civil szervezetekkel. Közönségszervezés. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatokon való közreműködés. a Kultv. 76.§-ban meghatározott alapszolgáltatások biztosításának megszervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, közösségi és civil fejlesztőszakember, ifjúságsegítő, mentálhigiénés, szociális munkás vagy pedagógus szakképzettség, képesítés,

•         Magyar állampolgárság,

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

       

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         közművelődési munkakörben szerzett tapasztalat

•         B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Kiváló szintű kommunikációs készség

•         Kiváló szintű kapcsolatépítés

•         Kiváló szintű szervezőkészség, csapatmunka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában a részt vevők a pályázati anyagban szereplő adatokat megismerheti

•         végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

•         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy legalább annak igénylését igazoló dokumentum

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ángyán Tamás nyújt, a 0688/588-560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Öskü Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8191 Öskü, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö-763-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési munkatárs.

•         Elektronikus úton Ángyán Tamás részére a [email protected] E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Ángyán Tamás, Veszprém megye, 8191 Öskü, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.osku.hu - 2021. június 11.

 

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!