Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Jegyző munkakör

Közszolgálati hír

Befejezés: 2020. 06. 08.

Időpontok

Befejezés: 2020. 06. 08.

Cím

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Jegyző munkakör betöltésére.

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Veszprém Megye, 8191 Öskü, Szabadság tér 1.

8109 Tés, Szabadság tér 1.

8424 Jásd, Dózsa Gy. u. 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az Öskü Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében, 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályok által a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok:

A hivatalt fenntartó önkormányzatok munkájának előkészítése, végrehajtásának szervezése, államigazgatási hatáskörök gyakorlása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében, 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályok által a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Jásdi Kirendeltsége, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Tési Ügyfélszolgálata

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 13

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, és a helyi közszolgálati szabályzatban foglaltak az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,  igazgatás szervezői, vagy állami és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, közigazgatási vagy jogi szakvizsga, legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jegyzői, aljegyzői vezetői gyakorlat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • felhasználói szintű MS Office,
 • legalább 5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •  Pontos, precíz munkavégzés, szakmai elkötelezettség, kiváló együttműködési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. számú melléklet szerinti részletes szakmai önéletrajz. Iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló okirat másolata. 3 hónapnál nem régebbi hatósági, erkölcsi bizonyítvány. Vezetői munkakör ellátására vonatkozó elképzelések. Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8191 Öskü, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni az Ö 1848-1/2020. és a munkakör megnevezését: Jegyző.
 • Személyesen: Ángyán Tamás polgármester, 8191 Öskü, Szabadság tér 1.
 • Elektronikusan: [email protected]

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a hivatalt fenntartó települések polgármesterei bírálják el, fenntartva maguknak a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsák. Kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető Ángyán Tamás Öskü község polgármesterétől a 70/3607960-as telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.osku.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!