Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

KORONAVÍRUS ELLENI HELYI INTÉZKEDÉSEK

Közszolgálati hír

Hivatkozás

2020.11.23. Frissítés: Napsugár Óvoda és Bölcsőde koronavírus érintettség miatt zárva tart

Ezen oldal arra szolgál, hogy folyamatosan értesüljön, hiteles tájékoztatást kapjon koronavírus terjedése elleni helyi önkormányzati és egyéb intézkedésekről

Kapcsolatos információkkal frissítjük!

Közzétéve: 2020.11.23.

Kedves Szülők! 2020. november 24-től 2020. november 29-ig a Napsugár Óvoda és Bölcsőde koronavírus érintettség miatt zárva tart. A gyermekeket házi megfigyelés alatt kell tartani, melyről a határozatokat fogja küldeni az illetékes hatóság. Amennyiben nem terjed tovább a betegség a hétfői napon az intézmény újra nyitva tart, de erről az Oktatási Hivatal újabb értesítést fog küldeni és a hét végén tudunk biztos információval szolgálni. Köszönjük a megértést és a türelmet. Kérünk mindenkit, amennyiben gyermekén koronavírusra utaló tüneteket észlel, haladéktalanul jelezze az óvoda vezetése felé.

Köszönettel:
Ángyán Tamás polgármester 
Szőkéné Bódis Andrea intézményvezető


Közzétéve: 2020.11.12. PDF formában itt letölthető

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ügysegédi ügyfélfogadás a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg szünetel.

Az erről szóló plakátot mellékelten letölthető.

Drágánné Fülöp Éva
járási hivatalvezető


Közzétéve: 2020.11.05.

A járványügyi korlátozásokkal összhangban azt a döntést hoztuk, hogy Öskün a Művelődési Házban és az IKSZT-ben csoportos foglalkozások előadások, programok, zenés-táncos rendezvények a korlátozások enyhítéséig nem tarthatók!

Vigyázzunk Egymásra!

Ángyán Tamás
polgármester
Közzétéve: 2020.03.30.  PDF formában itt letölthető

IDŐPONT ÉS ELJÁRÁSREND VÁLTOZÁS AZ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSOK ESETÉBEN
 

Tisztelt Szülők!

A fennálló járványügyi helyzetre való tekintettel az emberi erőforrások minisztere a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai és bölcsődei beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon a kiválasztott intézmény beiratkozási rendjéről, illetve egyeztessen az óvodával, hogy gyermeke beiratkozása személyes találkozás nélkül milyen formában tehető meg.

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.

Amint azt előző közleményünkben jeleztük, hogy a fennálló helyzetre való tekintettel elektronikus úton is történhet a gyermek jelentkeztetése. Ebben az esetben kérjük a szülőket, hogy a jelentkezési lap mellé elektronikusan csatolják be az alábbi iratokat.

A beiratkozáshoz szükséges:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

- a gyermek TAJ kártyája

- továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az elektronikus jelentkezéseket az intézmény 2020. 04.01-2020.04.08-ig fogadja.

[email protected] e-mail címre

Amennyiben ez nem megoldott és személyesen kívánnak megjelenni, kérem, hogy a 06/70/3353934-es telefonszámon kérjenek időpontot az óvodavezetőtől. Ebben az esetben az óvodavezető

2020. április 6-7-8-án reggel 8:00- 16:00-ig szervezi mega beiratkozást, a bölcsődei beiratkozással egyben.

A gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig döntés születik, és erről az óvodavezető írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.

 A 2011. évi CXC tv. 8 § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

A bölcsődéknek legkésőbb 2020. április 15-éig jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, kérjük, hogy mielőbb egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést megtették-e a Hivatal felé, Ön pedig ne jelentkeztesse gyermekét ebben a beiratkozási időszakban óvodába.

A Bölcsődei ellátásra irányuló kérelmet írásban az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

A bölcsődei ellátást különösen annak a gyermeknek kell biztosítani:

     a., akiről szülei munkavégzésük vagy oktatási intézményben végzett    tanulmányaik folytatása miatt nem tudnak gondoskodni,

     b., akiről szülei betegségük miatt nem tudnak gondoskodni,

     c., akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek ( kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül)

     d., akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt ellátásáról nem tud gondoskodni, különösen akkor, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét

e., A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával –a körzeti védőnő,-a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,-a szociális illetve családgondozó,-a gyermekjóléti szolgálat,-a gyámhatóság- is kezdeményezheti.

A gyermek napközbeni ellátását biztosítani kell, ha a jegyző a védelembe vétel ( Gyvt.68.§ (2) a. pontja) során elrendeli.

Kérem, hogy a megadott időben gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

 

Borteleki Istvánné

Öskü Község Jegyzője


Közzétéve: 2020.03.29.  PDF formában itt letölthető

FELHÍVÁS


Tisztelt Lakosság!

A járványügyi helyzetre való tekintettel az Öskü Községi Sportpálya határozatlan ideig zárva tart!

A sportpálya területén kizárólag Öskü Község Önkormányzatának munkavállalói munkaidőben, munkavégzés, karbantartás céljából tartózkodhatnak!

A sportpálya területére belépni egyéb esetekben tilos!


Kérem szíves megértésüket mindannyiunk érdekében!


Vigyázzunk egymásra!

Öskü, 2020. március 29.


                                    Ángyán Tamás
                                    polgármester


Közzétéve: 2020.03.24.  PDF formában itt letölthető

FELHÍVÁS
AZ IDŐS ÁLLAMPOLGÁROKHOZ

A koronavírus nagyon gyorsan terjed, és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.
Ezért arra kérjük idősebb honfitársainkat, hogy maradjanak
otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében,
hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen
elhagyniuk a lakásukat.

Ellátásukról az önkormányzatok
kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén
forduljanak a helyi önkormányzathoz!

Ez a vírus mindannyiunk életére nagy
hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat,
elkerülhetjük a nagyobb bajt.

Gyógyszerkiszállítással és alapvető élelmiszerek kiszállításával 
kapcsolatos igényeiket jelezhetik a 88/588-560-as 
telefonszámon (hétköznapokon 8:00 — 12:00-ig), 
a 06-20/221-09-90-es telefonszámon (minden nap 12:00 — 18:00-ig),
valamint a [email protected] e-mail címen!


Közzétéve: 2020.03.16.  PDF formában itt letölthető

Értesítjük kedves betegeinket, hogy a kialakult járványügyi helyzet miatt a fogászati rendelésen csak sürgősségi eseteket látunk el.

hétfő: 8-10 óráig Hajmáskér

kedd: 16-18 óráig Hajmáskér

szerda: 16-18 óráig Öskü

csütörtök: 8-10 óráig Öskü

Kérjük, hogy érkezését telefonon jelezze!

30/620-26-62

Kérjük továbbá, hogy felelős magatartással védjük egymás egészségét, ezért felső légúti panaszokkal,lázasan illetve külföldi hazaérkezés után ne jöjjön a fogorvosi rendelőbe!

KÖZÖS ÉRDEKÜNK!

KÖSZÖNETTEL: DR. IVUSZA ÁGNES


Közzétéve: 2020.03.15.  PDF formában itt letölthető

Tisztelt Lakosság! Kedves Szülők! Kedves Étkezőink!  

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy a fennálló helyzetre való tekintettel Főzőkonyhánkon az alábbi intézkedéseket tettük meg!

Az iskolai, óvodai és bölcsődei étkezéssel kapcsolatban további egyeztetések szükségesek, de addig is természetesen az étkezés szünetel. Iskola esetében 2020. március 16-ától, óvoda, bölcsőde esetében 2020. március 18-átől.  

A szociális étkezők, szociálisan rászorult gyermekek, vendégétkezők étkeztetése továbbra is zavartalan, számukra az étkezést folyamatosan biztosítjuk. Főzőkonyhánk továbbra is nyitva tart!

 Azonban, 2020. március 16. hétfőtől a Főzőkonyha területére idegeneknek a belépés, csak indokolt esetben lehetséges!

Megkérjük a tisztelt lakosságot, hogy a vírus terjedésének megelőzése érdekében, konyhánkat kizárólag indokolt esetben keressék fel, telefonon előre egyeztetett időpontban!  A gazdasági iroda személyes ügyfélfogadási időt nem tart határozatlan ideig!  

A rendelkezés visszavonásig érvényes! Minden jövőben bekövetkező változásról értesítjük a lakosságot!  

A fentebb felsorolt intézkedések 2020. március 16. napjától határozatlan ideig érvényben maradnak!

Megértésüket köszönjük! Vigyázzanak egymásra, vigyázzunk magunkra, jó egészséget, kitartást az elkövetkezendő nehéz időkre Mindenkinek ! 

Mózer-Tóth Anita  élelmezésvezető  


Közzétéve: 2020.03.14.  PDF formában itt letölthető

 TÁJÉKOZTATÁS A KORONAVÍRUS TERJEDÉSE ELLENI ÖNKORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEKRŐL ÖSKÜN 

A miniszterelnök 2020. március 13-i közleménye alapján 2020. március 16-tól digitális távoktatás kerül bevezetésre, hétfőtől nem járnak iskolába diákjaink, így az ösküi Tasner Antal Általános Iskolába sem mehetnek diákok.

Az óvodák és bölcsődék bezárásáról a pénteki tájékoztatóból nem kaptunk információkat, viszont a környező települések gyakorlatait követve 2020. március 16-án és március 17-én a Napsugár Óvoda és Bölcsőde ügyeletet lát el, március 17-től az intézmény zárva tart.

Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy hétfőn és kedden lehetőség szerint csak abban az esetben hozzák az intézménybe gyermeküket, amennyiben másképpen nem tudják megoldani elhelyezésüket és felügyeletüket!

Március 16-tól, hétfőtől az ösküi Művelődési Ház, valamint az IKSZT zárva tart! Az intézményekben semmilyen rendezvény nem tartható!

Március 16-tól az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadást nem tart, személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel előre, telefonon egyeztetett időpontban, halaszthatatlan ügyben lehetséges. Az épület határozatlan ideig zárva tart.

A szociális, valamint a rászoruló gyermekek étkezését biztosítjuk, részletes információkat a március 16-án történt egyeztetéseket követően tudunk adni.

A vírus terjedésének megelőzése érdekében kerüljék a nagyobb közösségekben való részvételüket. Segítsük idősebb embertársainkat mindennapi szükségleteik ellátásában, bevásárlásban, gyógyszerhez jutásukban, halaszthatatlan ügyintézésükben, hiszen ők fokozottan veszélyeztetettek. Ne hagyjuk őket magukra!

Csak hivatalos forrásból származó információkból tájékozódjanak!

Amennyiben a fentiektől eltérő kormányzati intézkedés történik, haladéktalanul értesítjük a lakosságot!

A www.osku.hu honlapra folyamatosan feltöltjük a további tudnivalókat!

Megértésüket, türelmüket kérem ebben az időszakban is, vigyázzunk egymásra és magunkra!

Öskü, 2020. március 14.

 

Ángyán Tamás
polgármester

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!