Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Szociális ügyintéző munkakör

Populáris hír

Cím

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet...

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal

Szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8191 Öskü, Szabadság tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

9. Szociális és gyámügyi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Szociális igazgatási feladatok ellátása, szociális segélyekkel, támogatásokkal kapcsolatos ügyintézői feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, továbbá a végrehajtási és helyi rendeletekben meghatározott feladatok ellátása. Önkormányzati, jegyzői, polgármesteri hatáskörbe tartozó kérelmek, támogatások ügyintézése, valamint a közfoglalkoztatás megszervezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·         Magyar állampolgárság,

·         Cselekvőképesség,

·         Büntetlen előélet,

·         Középfokú képesítés, szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat. Vagy,

·         Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.

·         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazás) ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

       

·         Közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett gyakorlat

·         Közigazgatási alapvizsga megléte

·         Helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

·         Jó szintű kommunikációs és együttműködési képesség

·         Elhívatottság

·         Határozottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerint

·         Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

·         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy annak igénylését igazoló irat (tértivevény) fénymásolata

·         hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagban szereplő adatokat megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borteleki Istvánné nyújt, a 0688/588-560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·          Postai úton, a pályázatnak az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8191 Öskü, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö-800-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális ügyintéző .  

·          Elektronikus úton Borteleki Istvánné részére a [email protected] E-mail címen keresztül

·          Személyesen: Borteleki Istvánné, Veszprém megye, 8191 Öskü, Szabadság tér 1. .  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·         www.osku.hu - 2019. április 5.

 

 

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!