Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Óvodai beíratás

Közszolgálati hír

Öskü Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodás korú gyermekek beíratása a következő időpontokban lesz...

Öskü Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodás korú gyermekek beíratása a következő időpontokban lesz.

  • 2018. május 7.- hétfő 8.00 órától- 18.00 óráig,
  • 2018. május 8.- kedd 8.00 órától- 16.00 óráig,

A beiratkozás helye. Napsugár Óvoda
8191 Öskü, Szabadság tér 2.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

A 2011. évi CXC tv. 8 § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző,- az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó- a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 5. életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Jelentkeznie kell annak a szülőnek is, akinek a gyermeke óvodába nem jár és a gyermek 2018. évben 5. életévét betölti, ugyanis a gyermek abban az évben, amelyben az 5. évét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

A beiratkozáshoz szükséges:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
- a gyermek TAJ kártyája
- továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntést az óvodavezető, legkésőbb 2018. június 8-ig értesítésben közli az érintett szülőkkel.
Kérem, hogy a megadott időben gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Borteleki Istvánné
Öskü Község Jegyzője

A kép illusztráció!

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!