Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Magánépítésekkel kapcsolatos rendeletváltozások

Közszolgálati hír

Tisztelt lakosság!

A néhány éve elindult, magánépítésekkel kapcsolatos rendeletváltozások mára kissé kaotikus állapotokat hoztak létre ezen a területen. Gondoljunk itt az új lakóépületeket érintő egyszerűsített bejelentési eljárásokra, az engedély nélkül végezhető építési tevékenységekre, és a még megmaradt, kisszámú épület típust érintő építési engedélyezési eljárásokra.

A jogszabályi elvárásoknak megfelelően Öskü településre is elkészítettük a Településképi Arculati kézikönyvet, és ennek alapján megalkottuk Településképi rendeletünket, mely egyesíti a településképi tájékoztatás, a szakmai konzultáció, a településképi bejelentési eljárás, a településképi véleményezés és a településképi kötelezés eljárására vonatkozó szabályokat.

Továbbra is építési engedély köteles, így építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni az építési hatóságnak a régi megszokott rend alapján:

 • bizonyos épület nagyságnál, új gazdasági épület építése
 • és nem lakófunkciót ellátó épület létesítése esetén

A fenti eljárásokban továbbra is megmaradt az engedélyezési eljárás előtti településképi véleményezés, melyhez a dokumentációt előzetesen egyeztetni kell a tervezőnek a települési főépítésszel. Amennyiben az épület építéséhez átalakításához építész tervezőt vontunk be, a tervező kérje a főépítészi szakmai konzultációt. Az engedély nélkül végezhető építések Öskü közigazgatási területén bejelentés kötelesek! Ezért építkezés előtt kérjenek tájékoztatást a főépítésztől. Az alábbi ügyfélfogadások alkalmával.
/2018 március 26 délelőtt; április 27 délelőtt; május 25 délelőtt; június 29 délelőtt; július 27 délelőtt; augusztus 24 délelőtt; szeptember 29 délelőtt; október 26 délelőtt; november 23 délelőtt; december 17 délelőtt/
Bármi építéssel kapcsolatos ügyben állunk szíves rendelkezésükre. Kérje segítségünket, tanácsunkat.

Kéri Katalin települési főépítész

Öskü község közigazgatási területén bejelentési eljáráshoz kötött építési tevékenységek a vonatkozó kormányrendelet alapján!

A bejelentést formanyomtatványon a polgármester úrnak címezve kell megtenni!

A bejelentés tudomásulvételéről írásban tájékoztatjuk az építtetőt!

 • építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása,
 • meglévő építmény homlokzati nyílászárójának - áthidalóját nem érintő, de anyaghasználatát, osztását, illetve színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő - cseréje, valamint a homlokzat felületképzésének, színének megváltoztatása esetén,
 • új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) - 6,0 m-t meg nem haladó magasságú - égéstermék-elvezető kémény építése esetén,
 • meglévő épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, illetve megváltoztatása esetén, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani, megbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni,
 • épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása,
 • nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén,
 • nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, bővítése esetén,
 • saját vállalkozást népszerűsítő berendezés, önálló reklámtartó építmény építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása esetén,
 • sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,
 • szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, illetve elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,
 • emlékfal építése esetén, amennyiben annak talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t, l) legfeljebb 180 napig fennálló rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény, kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek), ideiglenes fedett lovarda, legfeljebb 50 fő egyidejű

tartózkodására alkalmas állvány jellegű építmény

 • növénytermesztésre szolgáló üvegház vagy fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása,
 • a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő építmény bővítése esetén,
 • közterületi kerítés, valamint közterületről látható tereplépcső, kerti építmény építése, meglévő átalakítása, bővítése esetén,
 • vendéglátó-ipari létesítményhez kapcsolódó közterületről látható terasz létesítése esetén,
 • napenergia-kollektor, szellőző-, illetve klíma-berendezés, áru- és pénzautomata, építmény közterületről látható felületén való elhelyezése esetén,
 • építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló, árnyékoló közterületről látható területen történő elhelyezése esetén,
 • utasváró fülke,
 • kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az5,0 m-t nem haladja meg,
 • közterületen filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.

A tájékoztatót innen is letudja tölteni!

A kép illusztráció!

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!