Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Új letelepedési támogatás

Közszolgálati hír

Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az új letelepedési támogatásra vonatkozó rendeletet, amivel a község területén letelepedőket segítenénk.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az új letelepedési támogatásra vonatkozó rendeletet, amivel a község területén letelepedőket segítenénk.

Letelepedési támogatásra jogosultak köre és a jogosultság feltételei:

 Az Önkormányzat Öskü Község közigazgatási területén lakóingatlan megvásárlásával, vagy  építésével kapcsolatos költségekhez történő hozzájárulásként vissza nem térítendő anyagi támogatást nyújt.

 • A támogatás adásvétel, esetén a szerződésben meghatározott vételár megfizetéséhez vagy a vételár megfizetését követően a vásárolt ingatlanba történő beköltözéshez szükséges felújítási, karbantartási munkák költségeinek fedezéséhez kérelmezhető.
 • Új lakóház építése esetén  a kérelmező/kérelmezők építési költségeinek támogatására vehető igénybe.

Támogatási feltételek:

 • A támogatás iránti igényt nyújthatnak be házastársak,élettársi kapcsolatban élők, gyermeküket egyedülállóként nevelők és egyedül élő személyek is, amennyiben a 45.évüket nem töltötték be.
 • A  támogatás megítélése jövedelemvizsgálathoz kötött. A kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át (99.750,-Ft) , valamint 2 millió forint értéket meghaladó vagyonnal sem rendelkezhetnek. A támogatott ingatlan felett 1/1tulajdoni hányaddal rendelkeznek.
 • A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy lakcímet létesít a támogatott ingatlanban és 10 éven belül nem adja el.

Támogatásban nem részesíthető az igénylő:

Nem kaphat támogatást akinek adótartozása van az önkormányzat felé, továbbá az első lakáshoz jutók támogatását megítélték a számára. A kérelmezőknek mindegyikének meg kell felelnie a támogatási feltételeknek.

 A kérelemhez az alábbi okmányokat kell csatolni

 •  kérelmezővel együtt költöző családtagok jövedelemigazolása,
 • vagyonnyilatkozat,
 • házassági anyakönyvi kivonat, élettársi együttélésről közjegyzői okirat,
 • bírósági ítélet/végzés,
 • gyermek/ek születési anyakönyvi kivonata,
 • adásvételi szerződés vagy jogerős építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét igazoló építésügyi hatóság által kiállított dokumentum,
 • a helyi adótartozás igazolására az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal által kiállított okirat.
 • teljes bizonyító erejű okiratba foglalt nyilatkozat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kötelezettségvállalást arról, hogy az igénylők lakcímet létesítenek a meghatározott ideig a támogatott ingatlanban valamint, hogy a nevezett ingatlant 10 évig nem idegenítik el, életvitelszerűen lakják.

A  támogatási kérelem igénylése:

 Vásárlás esetén-az adásvételi szerződés keltétől számított-3 hónapon belül, építkezés esetén a jogerős építési dokumentum keltezésétől számított 1 éven belül.

A támogatás mértéke

 A támogatás mértéke építeni vagy megvásárolni kívánt lakáscélú ingatlanonként 100.000,- forint, amennyiben a kérelmező saját háztartásában gyermeket nevel a támogatás összege gyermekenként további 100.000,- forinttal nő.  A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az igénylők kizárólag egy ingatlan tekintetében, egy alkalommal kaphatnak támogatást. A kérelem elbírálásáról a Humán feladatok Bizottsága dönt.

A támogatás felhasználása és a felhasználás igazolása 

 A támogatott köteles a támogatás felhasználását a megjelölt határidőn belül igazolni:

 •  vásárlás esetén a tulajdonjog változás bejegyzését elrendelő jogerős földhivatali határozat másolatának vagy a vásárolt ingatlanba történő beköltözéshez szükséges felújítási, karbantartási munkákat igazoló számláknak, vagy
 •  építkezés esetén az építési munkákhoz kapcsolódó számlák benyújtásával.

Amennyiben valaki a támogatást jogosulatlanul vette fel vagy a vállalt kötelezettségeket nem teljesíti, abban az esetben a támogatás vissza kell fizetni. Indokolt esetben a Bizottság eltekinthet, felmentést adhat a visszafizetési kötelezettségek alól.

Képünk illusztráció!

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!