Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt települési zárlat

Közszolgálati hír

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Öskü település közigazgatási területe teljes bel-és külterületére községi zárlatot rendel el mézelő méhek nyúlós költésrothadása bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegség hatósági megállapítása miatt. A zárlat ideje alatt tilos a zárlat alatt álló területről méheket, kaptárakat, méhészeti eszközöket és felszereléseket, mézet, lépet és viaszt kivinni, a zárlat alatt álló területre méheket bevinni.

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Vezetőjeként eljárva mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző állatbetegség ügyében meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

Várpalota, Inota, Öskü, Pétfürdő települések egész területére mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző állatbetegség miatt 2017. július 31.-től kezdődően

községi zárlatot

rendelek el.

A zárlat ideje alatt:
 

A méhészetekből méh, méhészeti termék és méhészeti fertőzést közvetítő tárgy nem vihető ki és oda nem vihető be.
A méhészetekbe csak a tulajdonos méhész illetve az ellenőrzést végző személyek léphetnek be.
A méhészetek tulajdonosai minden rendellenességet vagy a megbetegedés gyanúját kötelesek a területileg illetékes hatósági állatorvosnak bejelenteni.
A hatósági állatorvos köteles havonta kétszer, kéthetenkénti időközzel ellenőrző vizsgálatot tartani.

A községi zárlat előírásainak be nem tartása élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabását vonja maga után. Az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság legkisebb összege 15.000 Ft, legmagasabb összege 150.000.000 Ft.

A határozat fellebbezésre való tekintet nélkül. azonnal végrehajtandó.

Várpalota. Inota, Öskü. Pétfürdő települések jegyzője a fentieket köteles a helyben szokásos módon a lakosság tudomására hozni, illetve a községi zárlat elrendeléséről a településen állandóan gazdálkodó és vándor méhészeket értesíteni.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz címzett. de a Veszprémi Járási Hivatalnál (8200 Veszprém. Dózsa György út 33.) 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. Az indokolás nélkül benyújtott fellebbezést az alsófokú döntést hozó hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja; ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

Így határoztam, mert a méhegészségügyi felelős és a hatósági állatorvos vizsgálata során egy méhtartónál fertőzésre gyanús méhcsaládot találtak. a vizsgálatra küldött mintákból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság 2017. július 28.-án kelt M2017-10036776 számú vizsgálati eredményében mézelő méhek nyúlós költésrothadását állapította meg.

A járványügyi intézkedéseket az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 34. §. (3) bekezdés a) pontja, valamint a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (Vl.27.) FVM rendelet '17. §. 27. § alapján rendeltem el.

A határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. § (1) és 72. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat fellebbezésre tekintet nélküli azonnali végrehajtását a Ket. 101. §. (5) bekezdés e) pontja és az Éltv. 42. §. (1) d) alapján rendeltem el.

A jogorvoslat lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése biztosította a 383/2016. Korrn. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint. A jogorvoslat feltételeire vonatkozó rendelkezéseket a Ket. 98. § (1a) bekezdése tartalmazza.

Az indokolás nélküli fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról szóló tájékoztatás a Ket. 102. § (3) d) pontján alapul.

A jogorvoslati eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a Ket. 104. §. 105. §-a tartalmazza.

A teljesítés elmaradása esetén a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás az Éltv. 63. § (1) bekezdése és az 59. § (3) bekezdése alapján történt.

A fellebbezési eljárás illetékéről szóló tájékoztatást ,,az illetékekre? szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 25. pontjának megfelelően adtam ki.

A hatáskört a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Komi. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13. § (g) pontja határozza meg.

Az illetékességet a Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése és a 3. mellékletének 18.4. pontja határozza meg.

A kép illusztráció!

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!