Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Lakossági tájékoztató!

Közszolgálati hír

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)! A javaslatokat 2017. június 30-ig várjuk!

TISZTELT LAKOSSÁG!

2016 július 1-én megjelent a Településképi Törvény!

A törvény lehetőséget ad a helyi közösségeknek településük, arculatuk szabályozására. Ezáltal a jövőben nagyobb lehetőség adódik épített környezetünk megóvására, környezeti értékeink védelmére, valamint és meghatározhatjuk településük fejlődési irányát. A törvény és a végrehajtási rendelet alapján, valamennyi településnek 2017 október 1-ig meg kell alkotnia és hatályba kell léptetnie településképi rendeletét. A rendeletet megelőzően, annak alapját képező Település Arculati Kézikönyvet kell készíttetni, a rendelet szabályai és a miniszterelnökség által kidolgozott minta alapján. A Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és településképi rendelet elkészítése minden település számára kötelező. A törvény célja, hogy a helyi közösségek gondolják végig, milyen települési környezetben szeretnének élni, valamint széleskörű polgári párbeszéd alakuljon ki arról, hogy milyen környezetben szeretnének családjaik számára lakóhelyet biztosítani.

A kézikönyv és majdan a rendelet Öskü teljes közigazgatási területére készül. A kézikönyvben – a településképi követelmények megalapozására – meg kell határozni

  • a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit,
  • a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, arculati jellemzőit és értékeit,
  • a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket,
  • a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét
  • a tájképi elemeket / területi építészeti és egyedi építészeti értékek/
  • a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre és reklámhordozásra alkalmas egyéb műszaki berendezésekre, és egyéb településképet befolyásoló műszaki berendezésekre vonatkozó elvárásokat

Öskü község Önkormányzata legutóbbi ülésén határozatban döntött a kézikönyv elkészíttetéséről, és a településképi rendelet megalkotásáról. A településen működő civil szervezeteket, egyházakat, és a lakosságot partnerként vonjuk be a munkába.

Így ezúton kérjük a lakosságot, hogy amennyiben ez ügyben segítséget kívánnak nyújtani a Településképi Arculati Kézikönyv készítésében, illetve javaslatuk van a településkép, arculat, jövőbeni kialakítására, azt írásban tegyék meg a település polgármestere felé, az alábbi e-mail címen: [email protected], vagy levélben adják le a polgármesteri hivatalban. A borítékra írják rá: Javaslat az arculati kézikönyv készítéséhez

A javaslatokat 2017. június 30-ig várjuk!

Ángyán Tamás
polgármester

 

 

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!