Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Igazgatási Ügyintéző munkakör betöltése

Populáris hír

Cím

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal
igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8191 Öskü, Szabadság tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
14. Hatósági feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Iktatás, iratkezelési feladatok ellátása, bizottsági ülés jegyzőkönyvének vezetése. Egyes hatósági ügyek intézése, statisztikai adatszolgáltatások munkaköréhez kapcsolódóan, termőfölddel kapcsolatos kifüggesztési feladatok ellátása, jegyző, aljegyző munkájának segítése. Igazgatási ügyek (főként birtokvédelem, vadkár ügyek, közérdekű kérelmek), méhészekkel, hagyatéki eljárással kapcsolatos ügyek. Választással kapcsolatos feladatok ellátása. Hatósági bizonyítványok, igazolások készítése. Általános ügyfél tájékoztató és ügyfélfogadási tevékenység. Címrendezés: címek rendezése iránti ügyfél kérelmére induló eljárások, címképzési eljárások. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök. Állategészségügy állattartás feladat és hatáskörök. Közreműködik a képviselő testület egészségügyi előterjesztéseinek előkészítésébe ellátja a jegyző hatáskörébe telepített egészségügyi hatásköröket.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 14. pontjában foglalt Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga. A II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte
 • anyakönyvi szakvizsga

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • helyismeret        
 • önálló munkavégzési képesség,
 • Jó szintű kommunikációs és együttműködési képesség
 • határozottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerint
 2. végzettséget igazoló okiratok másolata
 3. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy annak igénylését igazoló irat (tértivevény) fénymásolata
 4. hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagban szereplő adatokat megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borteleki Istvánné nyújt, a 0688/588-560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8191 Öskü, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö-478-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.
 • Elektronikus úton Borteleki Istvánné részére a [email protected] E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Borteleki Istvánné, Veszprém megye, 8191 Öskü, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 07.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.osku.hu - 2017. május 09.

A kép illusztráció!

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!