Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Óvodai beíratás

Közszolgálati hír

Kezdés: 2017. 04. 24.
Befejezés: 2017. 04. 24.
Kezdés: 2017. 04. 25.
Befejezés: 2017. 04. 25.

Időpontok

Kezdés: 2017. 04. 24. 08:00
Befejezés: 2017. 04. 24. 16:00
Kezdés: 2017. 04. 25. 08:00
Befejezés: 2017. 04. 25. 18:00

Cím

Öskü Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodás korú gyermekek beíratása a következő időpontokban lesz.

  • 2017. április 24.- hétfő 8.00 órától- 16.00 óráig,
  • 2017. április 25.- kedd 8.00 órától- 18.00 óráig,

A beiratkozás helye. Napsugár Óvoda
8191 Öskü, Szabadság tér 2.

Az óvodába a nevelési év folyamán bármikor felvehető a gyermek, ha a 3. életévét betöltötte, és a férőhely biztosítása érdekében a szülők a beiratkozáskor az igényüket bejelentették.

2012. szeptember 1-től az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A 2011. évi CXC tv. 8 § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző,- az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó- a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 5. életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A beiratkozáshoz szükséges:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a gyermek TAJ kártyája
  • továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntést az óvodavezető, legkésőbb 2017. június 5-ig értesítésben közli az érintett szülőkkel.
Kérem, hogy a megadott időben gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Borteleki Istvánné
Öskü Község Jegyzője

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!