Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Álláspályázat

Közszolgálati hír

Ö-1310-1/2016 

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

 pályázatot hirdet

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szociális Ügyintéző

   munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8191 Öskü, Szabadság tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012 ( III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Szociális és gyámügyi feladatok

Ellátandó feladatok:

Szociális igazgatási feladatok ellátása, szociális segélyekkel, támogatásokkal kapcsolatos ügyintézői feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben, továbbá a végrehajtási és helyi rendeletekben meghatározott feladatok ellátása. Önkormányzati, jegyzői,polgármesteri hatáskörbe tartozó kérelmek, támogatások ügyintézése, valamint a közfoglalkoztatás megszervezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •  Magyar állampolgárság
 •  Cselekvőképesség
 •  Büntetlen előélet
 •  Középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés
 •  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  Közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
 •  Közigazgatási alapvizsga megléte
 •  Helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •  Elhívatottság
 •  Jó szintű kommunikációs és együttműködési képesség
 •  Határozottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerint
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy annak igénylését igazoló irat (tértivevény) fénymásolata
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagban szereplő adatokat megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borteleki Istvánné nyújt, a 0688/588- 560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8191 Öskü, Szabadság tér 1.).Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö-1310-1/2016 ,valamint a munkakör megnevezését: Szociális ügyintéző.
 • Elektronikus úton Borteleki Istvánné részére a [email protected] E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Borteleki Istvánné, Veszprém megye, 8191 Öskü, Szabadság tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje:

2016. november 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 www.osku.hu - 2016. november 02

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!