Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Üdvözöljük Öskü Község Honlapján

Öskü.hu Facebook oldala / mindennap.osku | Telefon: +36 88 588 560

Öskü Község

Hivatalos Weboldala

Szociális célú tűzifa támogatás

Közszolgálati hír

Hivatkozás

Cím

F E L H Í V Á S !

Felhívás

Szociális célú tűzifa támogatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az idei évben is lehetőségünk van a szociális célú tűzifa támogatás nyújtására.

 

Öskü Község Önkormányzat képviselő –testületének 13/2018 (XI.15.) önkormányzati rendelete szabályozza a szociális tűzifa támogatás igénybevételének feltételeit.

 

Ezen rendelet célja:

 

Az Öskü Község területén állandó lakcímen vagy tartózkodási helyen életvitelszerűen lakó, szociálisan rászoruló lakosok támogatása.  A természetben nyújtott szociális ellátást, mint egyszeri, vissza nem térítendő tűzifa juttatás feltételeit a fent említett rendelet szabályozza.

 

A támogatás feltételei

 

Szociálisan rászoruló személyek, akiknél:

-a közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270%-át (76.950-Ft)

-egyszemélyes háztartás esetén a 400 %-át (114.000,-Ft)

valamint a háztartás egyik tagjának sincs vagyona

Háztartás: Egy lakásban együtt lakó és ott bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Előnyt élvez:
a, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:

  • aktív korúak ellátására
  • időskorúak járadékára
  • lakásfenntartási támogatásra jogosult személy

b, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő.

Nem jogosult támogatásra

 

  • aki erdőtulajdonos, erdőgazdálkodó vagy fakitermelést végzett az elmúlt 2 évben
  • az ingatlan tűzifával nem fűthető, valamint nem lakik benne életvitelszerűen senki

Ugyanazon lakott ingatlanra, csak egy támogatás állapítható meg, függetlenül a háztartások számától.

A támogatás igénylése

 

A kérelmeket 2018.12.01.-2019. január10. napjáig az Ösküi Község Önkormányzatához, a szociális ügyintézőhöz lehet benyújtani.

 A támogatás elbírálásáról a polgármester dönt 2019. január 16. napjáig.

A kérelem igényléséhez szükséges nyomtatványt és további információkat a szociális ügyintézőtől lehet kérni, valamint a község honlapján is tudnak tájékozódni.

 

Öskü, 2018. november 20.

 

Ángyán Tamás
polgármester

Kövess minket Facebookon és légy interaktív!